Czym jest Program Pierwsze Mieszkanie? To nowe możliwości finansowania zakupu mieszkania dla osób do 45 roku życia!

Program Pierwsze Mieszkanie to nowe rozwiązanie dla osób planujących kupno swojego pierwszego mieszkania! Sejm przyjął ustawę o kredycie na pierwsze mieszkanie, która wejdzie w życie już 1 lipca 2023. To świetna wiadomość dla osób do 45 roku życia, które chcą kupić swoją pierwszą nieruchomość.


Dwufilarowe wsparcie – jak działa program Pierwsze Mieszkanie? 

Program składa się z dwóch filarów: Bezpiecznego Kredytu 2% oraz Konta Mieszkaniowego, które mają wesprzeć osoby w zakupie pierwszego mieszkania. Pierwszy z nich, Bezpieczny Kredyt 2%, to system dopłat do kredytu na zakup pierwszego mieszkania. Drugim filarem jest Konto Mieszkaniowe, czyli pomoc rządu w oszczędzaniu na zakup mieszkania. Dzięki temu programowi Polska trafi do europejskiej awangardy jeśli chodzi o pomoc państwa w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych obywateli!

Wyraźny wzrost ilości wniosków o kredyt hipoteczny dzięki nadchodzącemu programowi Pierwsze Mieszkanie. 

Minister Rozwoju i Technologii, Waldemar Buda, powiedział: „To jeden z najważniejszych projektów realizowanych przez nasze ministerstwo w tym roku”. Wraz ze startem rządowego programu Pierwsze Mieszkanie możemy spodziewać się wzrostu zainteresowania kredytami hipotecznymi, co zostało potwierdzone przez optymistyczne dane o popycie na kredyty mieszkaniowe. W marcu wnioski o kredyt hipoteczny złożyło 22,3 tys. osób, co stanowiło wzrost o 16,8% w porównaniu do lutego. Sumaryczna wartość tych wniosków wyniosła 8,2 mld złotych, czyli najwięcej od kwietnia 2022. Wzrost ten można przypisać m.in. decyzji Komisji Nadzoru Finansowego o złagodzeniu sposobu badania zdolności kredytowej.

Ograniczenie cesji umów deweloperskich. Kto nie może skorzystać z programu Pierwsze Mieszkanie? 

Wraz z programem wprowadzono jednak nowe regulacje. Do projektu ustawy “Bezpieczny Kredyt 2%” rząd dołączył autopoprawkę, która mocno ograniczy możliwość cesji umów deweloperskich. Celem tego zabiegu jest powstrzymanie zjawiska masowo zawieranych umów deweloperskich, które podnoszą ceny lokali i uszczuplają oferty deweloperów. Zgodnie z nowymi przepisami, cesji umowy deweloperskiej dokonać będzie mógł tylko nabywca pojedynczego lokalu mieszkalnego, który nie dokonał cesji innej umowy deweloperskiej w trakcie poprzednich trzech lat. Wyjątek stanowić będą wyłącznie cesje na rzecz członków rodziny. Sfinansowanie zakupu nieruchomości w ramach programu nie będzie więc możliwe na podstawie umowy przenoszonej w drodze cesji. Nowe przepisy nie będą jednak stosowane w umowach zawartych przed wejściem w życie autopoprawki.

Główne zalety programu Pierwsze Mieszkanie.

Podsumowując, program Pierwsze Mieszkanie to ważna inicjatywa rządu, która ma na celu wsparcie osób do 45. roku życia w zakupie pierwszej nieruchomości. Program składa się z dwóch filarów - Bezpiecznego Kredytu 2% oraz Konta Mieszkaniowego, który ma pomóc w oszczędzaniu na zakup mieszkania. Program wejdzie w życie już 1 lipca 2023, a osoby, które wcześniej posiadały prawo własności do mieszkania lub domu, nie będą mogły z niego skorzystać.

Program Pierwsze Mieszkanie ma ogromny potencjał, aby pomóc młodym ludziom w realizacji marzeń o posiadaniu własnego mieszkania. Warto więc śledzić rozwój inicjatywy oraz pozytywne zmiany na rynku mieszkaniowym i skorzystać z tej nadchodzącej formy wsparcia!


 Copyright © DEVELOPERGO