Waldemar Buda w Radiu Zet - „To wielka szansa dla klasy średniej.”

Waldemar Buda w Radiu Zet - „To wielka szansa dla klasy średniej.”

Program Pierwsze Mieszkanie jest już pewny! 14 kwietnia 2023 Sejm przyjął ustawę o kredycie na pierwsze mieszkanie. Program wejdzie w życie już 1 lipca 2023.

 Przypominamy:

 👉🏼 Program Pierwsze Mieszkanie wsparcia składa się z dwóch filarów. 1️⃣ Jednym jest Bezpieczny Kredyt 2% (system dopłat do kredytu na zakup pierwszego mieszkania),2️⃣ drugim Konto Mieszkaniowe (czyli pomoc w oszczędzaniu na zakup mieszkania). 

👉🏼 Skorzystać z programu mogą osoby do 45. roku życia.

👉🏼 Program jest przewidziany wyłącznie dla osób kupujących pierwszą nieruchomość. Osoba, która miała wcześniej prawo własności do mieszkania lub domu, nie będzie mogła skorzystać z programu.

 💬 „To jeden z najważniejszych projektów realizowanych przez nasze ministerstwo w tym roku. Uruchomienie programu Pierwsze Mieszkanie sprawi, że Polska trafi do europejskiej awangardy jeśli chodzi o pomoc państwa w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych obywateli” – powiedział Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii.

Konto oszczędnościowe - Program Pierwsze Mieszkanie

Konto mieszkaniowe - element Programu Pierwsze Mieszkanie

 Już od 1 lipca 2023 roku będzie dostępny Program Pierwsze Mieszkanie, który oferuje atrakcyjny Bezpieczny Kredyt, ale nie tylko! Drugim rozwiązaniem, z którego będą mogli skorzystać kredytobiorcy to Konto Mieszkaniowe. 
 

Program wprowadza specjalne konto oszczędnościowe, które odgrywa kluczową rolę w tym procesie. W celu uzyskania dodatkowej premii mieszkaniowej z budżetu państwa, konieczne jest systematyczne wpłacanie na to konto minimum 11 wpłat rocznie, z których każda musi wynosić co najmniej 500 złotych.

Wysokość premii mieszkaniowej będzie ustalana na podstawie dwóch wskaźników: rocznego wskaźnika inflacji lub wskaźnika zmiany wartości ceny za 1 metr kwadratowy powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego. Co roku wybierany będzie wskaźnik bardziej korzystny dla oszczędzającego.

Ponadto, oszczędności zgromadzone na koncie będą dodatkowo oprocentowane zgodnie z ofertą banku. Warto również podkreślić, że odsetki nie będą podlegały tzw. podatkowi Belki, co dodatkowo zwiększa atrakcyjność oszczędzania w ramach Programu Pierwsze Mieszkanie.

Dzięki tym korzyściom, Program Pierwsze Mieszkanie stanowi ważną inicjatywę rządu, która ma na celu wspieranie osób, które pragną nabyć swoje pierwsze mieszkanie.

Jak podaje strona Ministerstwa:

Konto będzie mogła otworzyć osoba, która nie ma i nie miała mieszkania, domu jednorodzinnego lub spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego. W programie może także wziąć udział osoba, która w jednym posiadanym lokalu mieszka z co najmniej dwójką własnych lub przysposobionych dzieci.

Mieszkanie nie może być większe niż:

  • 50 m2 w przypadku 2 dzieci
  • 75m2 w przypadku 3 dzieci
  • 90 m2 w przypadku 4 dzieci
  • bez ograniczeń w przypadku 5 lub większej liczby dzieci.

Z programu może skorzystać także osoba posiadająca prawo do mieszkania, które:

  • nabyła w drodze dziedziczenia w okresie po rozpoczęciu oszczędzania,
  • odnosi się albo odnosiło do współwłasności nie więcej niż jednego mieszkania albo domu jednorodzinnego w udziale nie wyższym niż ½ (50%), nabytego w drodze dziedziczenia przed rozpoczęciem oszczędzania,
  • dotyczy albo dotyczyło mieszkania lub domu jednorodzinnego wyłączonego z użytkowania w związku z katastrofą budowlaną lub wskutek działania żywiołu.
  • zostało ustanowione w wyniku roszczenia, o którym mowa w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (dotyczy spółdzielczego prawa do lokalu).

 Copyright © DEVELOPERGO